رمز خود را فراموش کرده اید ؟

روش های اجرایی

شرکت NSG ارائه کننده مواد تخصصی آب بندی و مقاوم سازی سازه ها می باشد که امکان آب بندی و یا بازسازی سازه را بدون نیاز به تخریب و با صرف کمترین هزینه ممکن، میسر می سازد.

این شرکت دارای تیم های طراحی ، عملیات و اجرایی بوده و آماده ارائه کلیه خدمات فوق میباشد.
همچنین کارشناسان شرکت آماده ارائه مشاوره و آموزش حضوری در محل پروژه ها میباشند.

الف) در حین ساخت: استفاده از روش ساخت و آب بندی (ایزولاسیون) بصورت همزمان

ب) بعداز سیمانکاری و شیب بندی: استفاده از روش ایزولاسیون سطوح سیمانی (روش۲۲۲ )

تبصره: حتما از توری PLC در زمان اجرای مرحله ۲ استفاده گردد.

ج) ترمیم:

۱- سطح استخر سیمانی باشد: استفاده از روش ترمیم و ایزولاسیون سطوح سیمانی
۲- سطح استخر کاشی یا سنگ کاری باشد: استفاده از روش ترمیم و ایزولاسیون سطوح دارای کف پوش

الف) در حین ساخت:
استفاده از روش ساخت و آب بندی (ایزولاسیون) بصورت همزمان

ب) بعداز سیمانکاری و شیب بندی:
استفاده از روش ایزولاسیون سطوح سیمانی (روش۲۲۲)

ج) ترمیم:
۱- کف پارکینگ سیمانی باشد: استفاده از روش ترمیم و ایزولاسیون سطوح سیمانی
۲- کف پارکینگ دارای کف پوش باشد: استفاده از روش ترمیم و ایزولاسیون سطوح دارای کف پوش

جهت جلوگیری از نشت آب یا بروز رطوبت منفی در دیوارهای برشی، طبقات منفی، چال آسانسور و ...
و یا ترمیم آن ها به روش زیر اقدام نمائید:
الف) پیشگیری: پس از اجرای دیوار برشی و سیمانکاری:
اجرای روش ایزولاسیون سطوح سیمانی (روش۲۲۲)
جهت اجرای دیوار برشی استفاده از محصول مایع N50 با نسبت ۵% وزنی سیمان داخل بتن و سپس اجرای روش ۲۲۲
ب) ترمیم:
۱- استفاده از محصول MA700 جهت جلوگیری از نشت آب
۲- استفاده از محصول SQ2000 جهت جلوگیری از نشت رطوبت
۳- پس از خشک شدن سطح، استفاده از روش ایزولاسیون سطوح سیمانی (روش ۲۲۲)

الف) قبل از شیب بندی و سیمانکاری:
استفاده از روش ساخت و آب بندی (ایزولاسیون) بصورت همزمان
تبصره: در زمان اجرای مرحله۲ حتما از توری PLC استفاده گردد.

ب) بعداز شیب بندی و سیمانکاری:
استفاده از روش ایزولاسیون سطوح سیمانی(روش۲۲۲)
تبصره: در زمان اجرای مرحله ۲ حتما از توری PLC استفاده گردد.

ج) ترمیم:
۱- سطح پشت بام آسفالت، ایزوگام یا قیرگونی می باشد:
در این حالت ابتدا آسفالت، ایزوگام یا قیرگونی می بایست به طور کامل جمع شده تا به سطح سیمانی برسیم سپس از روش ترمیم و ایزولاسیون سطوح سیمانی استفاده گردد.
تبصره: در زمان اجرای مرحله ۲حتما از توری PLC استفاده گردد.

۲- سطح پشت بام دارای کف پوش می باشد: از روش ترمیم و ایزولاسیون سطوح دارای کف پوش استفاده گردد.
ترمیم و ایزولاسیون سطوح دارای کف پوش ( سنگ، موزائیک، کاشی و ....... )
جهت ترمیم و ایزولاسیون سطوح دارای کف پوش که به هر دلیل دچار تخریب، ترک، کندگی و....... شده باشد.
به روش زیر اقدام نمائید:
شکافت کامل سطح
تخلیه بندکشی های معیوب
تزریق دوغاب رقیق N50 (تهیه شده از سیمان و محلول N50 ) داخل ترک ها
اجرای ملات B70 (تهیه شده از سیمان و سیلیس دانه ریز یا پودر سنگ با محصول B70 ) جهت ترمیم محلول های تخریب یا کنده شده.
تبصره: در صورتیکه تخریب یا کندگی نداشته باشیم نیاز به اجرای این مرحله نیست.
اجرای روش ایزولاسیون سطوح سیمانی (روش۲۲۲) فقط و فقط بر روی بندکشی ها، ترک ها و محل های ترمیم شده.
تبصره: جهت جلوگیری از چسبیدن مواد بر روی سطح کف پوش، میبایست با استفاده از پارچه یا گونی بلافاصله مواد از روی سطح کاملا پاک شود.

تعاریف:
محلول N50 : یک واحد N50 + دو واحد آب
محلول B70 : یک واحد B70 + سه واحد آب

جهت ترمیم و ایزولاسیون سطوح سیمانی که به هر دلیل دچار تخریب، ترک، کندگی و... شده باشد به روش زیر اقدام نمائید:
شکافت کامل سطح
تخریب محل هایی که سیمان پوک شده دارند
باز کردن دهانه ترک ها بصورت V شکل
تزریق دوغاب رقیق N50 (تهیه از سیمان و محلول N50) داخل ترک ها
ترمیم محل های تخریب شده با استفاده از ملات سیمان و ماسه شسته با محلول B70
نرمه کشی (با ضخامت حداکثر ۵ میلیمتر) بر روی کلیه سطوح با استفاده از ملات سیمان و سیلیس آردی (یا پودر سنگ
الک شده) با محلول Z90

اجرای روش ایزولاسیون سطوح سیمانی (روش۲۲۲)

تعاریف:
محلول N50 : یک واحد N50 + دو واحد آب
محلول B70 : یک واحد B70 + سه واحد آب
محلول Z90 :یک واحد Z90 + یک واحد آب

ساخت و آب بندی (ایزولاسیون) بصورت همزمان:

تعاریف:
محلول N50: یک واحد N50 + پنج واحد آب
محلول B70: یک واحد B70 + سه واحد آب
محلول Z90: یک واحد Z90 + یک واحد آب

روش اجرا:
جهت تهیه ملات برای ساخت دیواره به روش دیوار چینی (آجری یا سفالی) و یا جهت تهیه بتن برای کف سازی
و ساخت دیواره به روش بتن ریزی، از ملات یا بتن با عیار ۳۰۰ الی ۳۵۰ که با استفاده از محلول N50 تهیه شده است، استفاده گردد.

تبصره یک: در صورت نیاز با گذاردن میلگرد و ایجاد ستون از تنش و نشست سازه جلوگیری بعمل آورید.

تبصره دو: حداقل ۳ روز عمل کیورینگ (آب پاشی) انجام گردد.

برای سیمانکاری زبره دیواره های آجری یا سفالی از ترکیب محلول B70 و ماسه شسته با سیمان استفاده گردد.
تبصره یک: ضخامت سیمانکاری زبره کف بهتر است حداقل ۳ الی ۵ سانتیمتر باشد.
تبصره دو: حداقل ۳ روز عمل کیورینگ (آب پاشی) انجام گردد.
تبصره سه: در کنج های عمودی و کف ماهیچه کشی انجام گردد.
برای سیمانکاری نرمه (با ضخامت حداکثر ۵ میلیمتر) دیواره ها و کف از ترکیب محلول Z90 و سیمان با سیلیس
آردی (یا پودر سنگ الک شده) استفاده نمائید.

محلول Z90 را با مقداری سیمان و سیلیس آردی (یا پودر سنگ الک شده) ترکیب کرده و دوغاب روان بدست آمده را ۳ دست بوسیله قلم مو روی سطح اجرا نمائید تا علاوه بر پرشدن ترک ها، سطحی صاف و یکدست داشته باشید.
دوبار محلول Z90 را روی کل سطح اجرا نمائید.
تبصره: چنانچه نیاز به بالا بردن استحکام و جلوگیری از ترک خوردن دارید می توان از توری PLC در حین اجرای دوغاب Z90
به ترتیب زیر استفاده نمائید:
اجرای دوغاب Z90
نصب توری PLC بر روی دوغاب Z90 خیس
پر کردن سطح توری PLC بوسیله دوغابZ90

در صورت اطمینان از محکم بودن سازه بتنی و عدم نشست آن، صاف و لیسه ای بودن سطح و همچنین عاری بودن از هرگونه آلودگی، روش زیر اجرا گردد.

تعاریف:
محلول Z90: یک واحد Z90 + یک واحد آب
دوغاب Z90: دو واحد محلول Z90 + یک واحد سیمان + دو واحد سیلیس آردی (یا پودر سنگ الک شده)

روش اجرا:
محلول Z90 را بوسیله قلم مو یا پمپ دوبار به طور کامل اجرا نمائید.
دوغاب Z90 را بوسیله قلم مو یا پمپ دوبار به طور کامل اجرا نمائید.
محلول Z90 را بوسیله قلم مو یا پمپ دوبار به طور کامل اجرا نمائید.

تبصره یک: قبل از اجرا سطح کار باید کاملا خشک باشد.

تبصره دو: اجرای مراحل با فاصله زمانی خشک شدن مرحله قبل می باشد.

تبصره سه: چنانچه نیاز به بالا بردن استحکام و جلوگیری از ترک خوردن دارید میتوان از توری PLC بر روی کل سطح یا
بر روی ماهیچه کشی های کف و عمودی درحین اجرای دوغاب Z90 به ترتیب زیر استفاده نمائید.

اجرای دوغاب Z90
نصب توری PLC بر روی دوغاب Z90 خیس
پر کردن سطح توری PLC بوسیله دوغاب Z90

بالا